keskiviikko 11. marraskuuta 2015

"... Higgsin hiukkasen löytäminen". Laittaisin sen perään ? merkin.
CERNin tutkijat toki väittävät näin tapahtuneen - mutta mikäli ollaan ja pysytään 100% faktoissa - ei edes piru tiedä mitä näkivät. He vain olettavat sen olevan tuo Higgsin hiukkanen - mitä muuta se voisi olla?
Toki he kaikki eivät anna sille 100% varmuuden.

Tiede tuntee säteitä, myös niin kutsutun Kvanttifysiikka tieteessä, ilmaisemalla / teoretisoimalla että on olemassa säteitä joiden nopeus on monta kertaa valon nopeutta suurempi, huomattavasti.

Meidän "tiede" tekee olettamuksia kuten tuo SETI projekti etsiessään "radio signaaleja", samaa mitä ME käytämme viestintään, olkoon analogisia tai digitaaliasia.

Itse kuulun siihen sukupolveen kun käytettiin / rakennettiin nk. kideradiota (kidekone). Kaikki ihmiset ikäluokastani kuuluvat kaikkeen muuhun radio taajuus teknologia aikaan kun tuo FM ei ollut edes saatavilla.

Täällä maapallolla on porukkaa kuten tuossa SETI tutkimuksessa jotka olettavat että muualla kehittynyt sivilisaatio käyttää tuota "kidekone" teknologiaa joten sitä kuunnellaan. Että he ovat saavuttaneet saman teknologia tason kuten me.

Totuus on toinen. Menemättä sen tarkempaan selitykseen (mistään) he (avaruuden muut asujat) käyttävät tiettyjen alkuaineiden / atomien / kautta syntyvää säteilyä jonka nopeus on tietenkin suurempi kuin valon nopeus. 
Tällä tehty "tapahtuma" ilmaisee itsensä samalla hetkellä "universumin" tuolla puolen. Se on tuon Kvanttifysiikka teorian mukaan.

Se nopeus ei ole nyt  se itseisarvo vaan...
Tuo säde pitää itsessään eri "taajuuksia" jota voidaan käyttää myös informaation jakamiseen, ja siinä on enemmän lähtökohtia sen muodostamiseen kuin meidän 0 ja 1. On & Off. 
Meidän nk. radiolaitteilla niitä ei millään voida tunnistaa. Teoriassa lähinnä niin kutsutun avaruussäteilystä se saattaisi löytyä - karkeasti ilmaistuna Spektrografi tekniikalla joka kykenee vastaanottamaan tietyn "säteilyn" ... ja sitten vain konvertoimaan sen esimerkiksi audio-visuaaliseen muotoon.
Mutta kun tuo säde / säteily ei ilmaise olemassaoloaan muodossa jota voitaisiin analysoida "meidän" radiovastaanottimilla. Mikäli se kuitenkin voitaisiin tehdä niin sen "sisällä" oleva "viesti" jää havaitsematta.

Me olemme Luojamme luoneen luomakunnan kehittynein muoto - ne muut ovat korkeintaan "kideradio" tasolla.

Palatakseni linkitsemääni uutiseen tunnen erittäin suurta skeptisyyttä koko hankkeeseen. Se on kaivo rahalle jossa ei ole pohjaa eikä sen kaiku edes vastaa huutajalle, kuten koko CERN projekti.
Se on täysin, sanoakseni suoraan, huu-haa hanke.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti